Technológia

Technológia

Technológia vodného udržiavača ScaleBuster

Ako to funguje
Prevádzka patentovaného prístroja ION ScaleBuster vyžaduje pohyblivý prúd vody, aby mohol hydrodynamický proces fungovať.


 • Pri prietoku vody vytvára kavitácia v komorovej jednotke ION ScaleBuster prudké zmeny tlaku, ktoré rozkladajú molekuly bikarbonátu a dielektrické materiály vytvárajú statické efekty.
 • Elektrostatické zinkovanie ION ScaleBusteru spôsobuje rozpad hydrogenuhličitanov vápenatých a horečnatých v roztoku (tvrdosť vo vode), ktoré zrážajú menej rozpustné uhličitany.
 • Vysledkom je, že upravovaná voda sa stáva menej nasýtenou a je schopná časom rozpustiť existujúce usadeniny.
 • Kombinácia týchto účinkov sa opakuje mnohokrát. Len čo sa soli vyzrážajú alebo odstránia, táto činnosť zlepšuje prietok a celkovú účinnosť a efektívnost potrubného systému.

Vysoké náklady na koróziu a znečistenie vodným kameňom

Poškodenie zariadenia, strata energie a zvýšená údržba


Úspora energie
Pretože ION ScaleBuster odstraňuje zvyšky vodného kameňa z potrubí, ventilov, vykurovacích telies vrátane ohrievačov teplej vody, elektrických vykurovacích telies, priemyselných výmenníkov tepla, potrubí a zásobníkov teplej vody, je potrebné menej energie na ohrev vody.


Čistí existujúce ložiská vodného kameňa
Galvanický efekt ION ScaleBuster poskytuje redukčný účinok na miesta korózie. Zrážaním tvrdosti sa upravená voda stáva menej nasýtenou, a preto je schopná po určitom čase rozpúšťať staré usadeniny.

Potrebny čas závisí od niekoľkých faktorov - hrúbky usadenín vodného kameňa a vzdialenosti postihnutej oblasti od nainštalovaného ION ScaleBuster. Objem vody prechádzajúcej cez ION ScaleBuster určí dobu potrebnú na vyčistenie vodného kameňa a koróznych usadenín zo systému. Jednotka ScaleBuster po nainštalovaní okamžite začne pracovať, ak je stále možný prietok vody.

Výhody programu ScaleBuster

Lepšie riešenie pre vodný kameň a koróziu
Na základe jedinečných výhod našej inovatívnej technológie sa ION ScaleBuster stal jednotkou pri výbere veľkých spoločností a obcí z celého sveta pre odstraňovanie korózie a vodného kameňa v potrubných rozvodoch a zariadeniach.

 • celosvetovo overené už 30 rokov
 • nainštalované už viac ako v 300 000 objektoch
 • nulové prevádzkové náklady - nevyžaduje žiadne chemikálie, magnety ani elektrinu
 • znižuje odpor v potrubí - znižuje energiu potrebnú na čerpanie
 • zráža nahromadené častice vo vode na zvýšenie účinnosti filtrácie
 • maximalizuje účinnosť vykurovacích telies
 • minimalizuje prestoje a údržbu
 • predlžuje životnosť kovových potrubí a zariadení
 • bezpečná prevádzka bez chemikálií - žiadne špeciálne požiadavky na manipuláciu alebo skladovanie
 • riešenie s dlhodobým účinkom
 • nízky vnútorný odpor prietoku
 • menej závislé od podmienok prúdenia v porovnaní so systémami na magnetickom základe
 • certifikované pre pitnú vodu WRAS UK, ACS France, TÜV Germany / Europe, WQA USA
 • flexibilná inštalácie - kompaktný dizajn zjednodušuje dodatočné vybavenie
 • minimálna údržba - mechanické pohyblivé časti nevyžadujú vymenu

Bezpečná prevádzka bez chemikálií

Bezpečný a ekologický proces
Na rozdiel od systémov, ktoré používajú drsné chemikálie na rozpustenie vodného kameňa a korózie a prispievajú tak toxickými znečisťujúcimi látkami do podzemných vôd, ION ScaleBuster funguje bez chemikálií. Namiesto toho využíva elektrostatický proces, ktorý je priateľský k našej planéte. Znižuje sa tým spotreba energie a vody a zároveň sa obmedzuje alebo v určitých prípadoch eliminuje vypúšťanie toxickej vody.


Bezchemický flokulant
Patentovaná konštrukcia turbulentných komôr z PTFE (Teflon®) mení statickú rovnováhu v jednotke. To neutralizuje nabité častice, čo spôsobí ich vločkovanie alebo tvorbu veľkých zhlukových častíc, ktoré sa vo vode pomaly znovu rozpúšťajú. V normálnych systémoch s „priamym tokom“ zostávajú vločkovité častice vodného kameňa neškodne v prúde vody a nie sú schopné priľnúť k povrchom potrubia. V recirkulačných systémoch - alebo v tých, ktoré obsahujú usadeninové oblasti - sa na odstránenie týchto vedľajších produktov úpravy obvykle používa filtrácia alebo preplachovanie. Korózia je teraz pod kontrolou a je zabránené ďalšiemu poškodeniu systému a súvisiaceho vybavenia.


Laserová analýza častíc
Pri vývoji ION ScaleBuster bola použitá sofistikovaná laserová analýza častíc na stanovenie optimálnej veľkosti zrazeniny. Vyprodukované veľké častice sa oveľa pomalšie rozpúšťajú vo vode, čo zvyšuje ich priaznivé účinky pri ošetrení.

Zákazníci ScaleBuster

Dôverujú nám niektoré z najuznávanejších spoločností na svete
Technológia ION ScaleBuster je používaná po celom svete významnými spoločnosťami a inštitúciami pre svoju preukázateľnú schopnosť zamedziť vodnému kameňu a korózii. V tomto procese šetria energiu a vodu a minimalizujú použitie chemikálií v ich chladiacich a výrobných systémoch.


Referencie